2018 liepos 22(8 5) 236 6289info@tf.vusa.ltVU SA TF – ir tu nebe vienas!

Akademinio proceso sritis

 • Aušrinė Dambrauskaitė
  Aušrinė DambrauskaitėAkademinio proceso reikalų koordinatorė

  +370 601 26 694; akadem@tf.vusa.lt

  • Akademinio proceso sritis yra viena iš prioritetinių veiklos šakų Atstovybėje. Jos nariai aktyviai dirba stengdamiesi gerinti studijų kokybę Teisės fakultete.
  • VU SA TF Akademinio proceso sritis konsultuoja studentus, susidūrusius su neteisingu vertinimu, egzaminų pažeidimais, taip pat iškilus problemoms egzaminų laikymo ar perlaikymo metu, taip pat studijų stabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo klausimais, praneša studentams apie planuojamus ar įvykusius studijų proceso pokyčius, organizuoja studijų kokybės tyrimus bei apklausas ir bendradarbiauja su administracija, siūlo studijų kokybės gerinimo būdus.
  • Taip pat Akademinė sritis organizuoja įvairias supažindinamąsias paskaitas ir seminarus, pavyzdžiui, paskaitą apie Erasmus praktiką ir studijas, studijų šakų pasirinkimo seminarus.
  • Idėjų ar klausimų laukiame el. paštu akadem@tf.vusa.lt ir VU SA TF kambarėlyje. Nori pagerinti studijų kokybę Teisės fakultete? Prisijunk prie mūsų!
  Susisiek!

  Susisiek su mumis! Pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Tavo užklausą.