2018 liepos 22(8 5) 236 6289info@tf.vusa.ltVU SA TF – ir tu nebe vienas!

Koordinatoriai

Akademinė sritis

Studijų kokybės gerinimas ir studentų konsultavimas akademinio proceso klausimais (egzaminai, perlaikymai ir t.t.)

Socialinė sritis

Studentų socialinės gerovės užtikrinimas: mokymosi sąlygos, stipendijos, paskolos, išmokos, socialinės akcijos ir kt.

Informacinė sritis

Komunikavimas su studentais, aktualios informacijos rinkimas ir viešinimas, informavimo priemonių kūrimas.

Žmogiškųjų išteklių sritis

Organizacijos narių pritraukimas ir išlaikymas, Atstovybės darbo kokybės užtikrinimas, gero mikroklimato palaikymas.

Organizacinė sritis

Pagrindinių VU SA TF renginių organizavimas, Atstovybės patalpų tvarkos palaikymas, materialinis aprūpinimas.

Marketingo sritis

Trumpalaikių ir nuolatinių rėmėjų paieškos, bendradarbiavimas su įmonėmis, atributikos gamyba, reklama.

LSP sritis

Operatyvus problemų, susijusių su Lietuvos studento pažymėjimu (LSP), sprendimas ir pagalba studentams.

Sesijinių studijų sritis

Sesijinių studijų studentų konsultavimas įvairiais akademiniais klausimais, studijų kokybės gerinimas ir kt.

Atstovų koordinavimo sritis

Studentų atstovavimo kokybės gerinimas, sklandžios veiklos užtikrinimas, atstovų kompetencijos kėlimas.

Programos „Sąžiningai“ sritis

Akademinio sąžiningumo Fakultete skatinimas, programos žmogiškųjų išteklių organizavimas ir informavimas.

Studentų mokslinė draugija

Projektas, vienijantis studentus, besidominčius teisės krypties moksliniais tyrimais ir VU TF mokslininkus.

Susisiek!

Susisiek su mumis! Pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Tavo užklausą.