Stovėjimo aikštelė

<< Grįžti į pradinį puslapį

Bendra informacija:

 • Vilniaus universiteto pastatų komplekse Saulėtekio al. 9 įrengta automatinė automobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema, kontroliuojanti į automobilių parkavimo aikštelę įvažiuojančių/išvažiuojančių automobilių srautus.
 • Norint įvažiuoti į aikštelę, būtina turėti specialų leidimą, kurį, tarpininkaudama su aikštelės sistemą tvarkančia VU Eksploatavimo ir paslaugų direkcija, išduoda Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Teisės fakultete (VU SA TF).
 • Leidimai išduodami asmenims, tvarkingai užpildžiusiems šią anketą. Duomenis tiesiogiai perduodame VU Eksploatavimo ir paslaugų direkcijai. Esant skubiems atvejams, galite kreiptis el. paštu: avna@epd.vu.lt

Leidimų išdavimas:

 • Prašymus įvažiuoti į teritoriją studentai turi suderinti su fakulteto studentų atstovybe.
 • Registracijos anketoje studentas turi nurodyti: LSP numerį, vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, padalinį ir fakultetą, kurio teritorijoje parkuoja automobilį, automobilio valstybinį numerį, markę, modelį, terminą iki kada ir kokiu paros metu reikalingas leidimas bei pastabas, jei tokių yra.
 • Kiekvienas asmuo turi galimybę registruoti tik vieną automobilį ir yra griežtai kontroliuojama, kad vienu metu į teritoriją būtų įleistas tik vienas tam pačiam asmeniui priskirtas automobilis. Nustačius pažeidimą, kai į teritoriją bandoma įvažiuoti daugiau nei vienu tam pačiam asmeniui priskirtu automobiliu, visi to asmens vardu priskirti automobiliai ir asmeniui išduotas leidimas be atskiro įspėjimo yra panaikinami!
 • Prašymų priėmimas ir leidimų išdavimas gali būti laikinai sustabdomas dėl viršytų aikštelėje esančių vietų skaičiaus ir kitų nenumatytų atvejų. Viršijus automobilių skaičių aikštelėje, apsauga prie įvažiavimo pastato informacinį stovą, skelbiantį, jog šiuo metu laisvų vietų teritorijoje nėra.
 • Vieta leidimo turėtojo automobiliui nėra rezervuojama.
 • Leidimas suteikiamas per 1-2 savaites, apie tai pranešama elektroniniu paštu.

Leidimų naudojimo (įvažiavimo į aikštelę) tvarka:

 • Įleidimas ir išleidimas į/iš aikštelės galimas tik identifikavus automobilio numerį, o tai reiškia, kad jis privalo būti AVNA duomenų bazėje.
 • Kad numeris būtų tinkamai nuskaitytas, jis turi būti švarus ir nesulankstytas.
 • Automobilio numeris atpažįstamas šiam sustojus maždaug 3 m atstumu nuo automatinio kelio užtvaro karties.
 • Judėjimo greitis aikštelėje – ne daugiau kaip 10 km/h.
 • Jeigu leidimas išduotas, valstybiniai numeriai gerai matomi, tačiau nepavyksta patekti į aikštelę, rekomenduojame kreiptis į apsaugą (tiesiogiai, telefonu arba paspaudus iškvietimo mygtuką įrenginyje su užrašu „Informacija“, sumontuotame šalia kelio užtvaro).

Leidimų anuliavimas ir atnaujinimas:

 • Jei automobilis parkuojamas ant šaligatvių, vejos, užstatant įvažiavimus ar kitose neleistinose vietose – leidimas anuliuojamas.
 • Leidimas taip pat anuliuojamas nustačius pažeidimą, kai į teritoriją bandoma įvažiuoti daugiau nei vienu to paties asmens vardu registruotu automobiliu. Tokiu atveju be atskiro įspėjimo panaikinami visiems to asmens vardu registruotiems automobiliams išduoti leidimai.
 • Kartą anuliavus leidimą, antras nebeišduodamas!

Leidimo informacijos keitimas:

 • Pasikeitus automobiliui, jo valstybiniam numeriui ar kitu tikslu norint pakeisti leidimą, naujas leidimas yra išduodamas ta pačia aukščiau nurodyta tvarka.

Jei kyla klausimų, kreiptis: Mindaugas Puodžiūnas TVPC Turto duomenų valdytojas -  tel.nr (8 5) 2687058 arba el.paštu mindaugas.puodziunas@tvpc.vu.lt