2018 liepos 22(8 5) 236 6289info@tf.vusa.ltVU SA TF – ir tu nebe vienas!

Dažniausiai užduodami klausimai

Už kiek įspėjimų naikinamas leidimas patekti į stovėjimo aikštelę?

Surinkus 3 įspėjimus (baudos lapelius) automobilis netenka leidimo parkuotis Saulėtekio automobilių aikštelėje.

LSP buvo pamestas/pavogtas, tačiau netrukus atsirado.

Reikia kreiptis į savo fakulteto studentų atstovybės LSP koordinatorių, kad būtų atšauktas LSP praradimas.

Ką daryti sulūžus LSP, nusitrynus nuotraukai bei atsiradus kitiems mechaniniams pažeidimams?

Reikia užsisakyti pergaminimą prisijungus lsp.lt. Skiltyje „Mano LSP” reikia pasirinkti „Užsisakyti naują LSP” bei, įrašius pergaminimo priežastį, spausti „Užsisakyti“.

Prisiregistravus/prisijungus prie lsp.lt tinklapio, rodo, kad aukštoji mokykla dar nėra pateikusi informacijos apie mano studijas.

Jei buvo užsiregistruota neseniai, tereikia palaukti porą dienų. Po to situacijai nepasikeitus būtina apie tai informuoti savo fakulteto Studentų atstovybės LSP koordinatorių.

Nutraukiau studijas, po metų vėl įstojau į pirmą kursą, tačiau, bet vis dar esu praeitų metų studentų sąraše. Ką man reikėtų daryti tam, kad mane išbrauktų iš praeitų metų sąrašo?

Nueik į dekanatą (studijų skyrių), ten parašyk prašymą, kad tave išbrauktų iš sąrašų.

Norėčiau atnaujinti studijas, bet kitoje studijų programoje. Ką reiktų daryti?

Jeigu tavo senoji ir norima studijų programos skiriasi mažiau nei 15 kreditų, tuomet tau tereikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir parašyti prašymą. Jei bus vietų, tave turėtų priimti. Jeigu skirtingų dalykų daugiau, tuomet prieš įstojant į naują specialybę turėtum kaip laisvasis klausytojas išsilaikyti skirtumus, kad liktų ne daugiau, nei 15 kreditų.

Ketinu grįžti iš akademinių atostogų. Dekanate (studijų skyriuje) sakė ateiti rugpjūčio 30 dieną atnaujinti studijas, tačiau paskutinę rugpjūčio – pirmą rugsėjo savaites būsiu užsienyje, ar įmanoma būtų atnaujinti studijas kitu laiku, jei taip – kokiu? Jei ne – kaip man elgtis?

Gali ateiti ir šiek tiek ankščiau, kai tik dekanatas (studijų skyrius) bus baigęs atostogauti. Taip pat vietoj tavęs gali ateiti tavo įgaliotas asmuo ir atnešti viską, ko reikia (prašymą ir gydytojo pažymą).

Iki kada galiu pasiprašyti akademinių atsostogų?

Akademinių atostogų prašyti galima bet kada.

 

Pirmą pusmetį aš buvau neprileistas prie egzamino ir dabar turečiau kartoti to dalyko kursą… Ar prieš tai man reikia gauti kokius nors dokumentus?

Jokių dokumentų gauti nereikia, tik pranešk dėstytojui, o kai pasirodys dekanato (studijų skyriaus) skelbimas, reikės susimokėti. Prieš laikydamas egzaminą dar turėsi gauti egzamino lapelį.

Ar man reikės mokėti už kreditus, jeigu aš nesu gavęs praeito semestro laisvojo dalyko įskaitos? Ir kada, jeigu reikės?

Taip, reikės mokėti, tačiau jei skolą gavai pavasario semestre, tai ir mokėti reikės tik kitą semestrą, kai kartosi kursą.

Už ką reikia mokėti kartojantiems kursą? Ar tik už kreditus, ar ir už egzaminų perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?

Kartojantys kursą moka tik už kreditus, atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Kai jau reikės mokėti įmoką, ją sumokėjus, reikės nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir parodyti kvituką.

Ar reikia mokėti už kurso kartojimą neišlaikius įskaitos?

Reikia.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Tarkim, jei šį, pavasario, semestrą neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų ar jau būsiu šalinimas, ar per pakartotinę sesiją rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?

Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų akademines skolas, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį. Akademinė skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Ką daryti, jei man tą pačią dieną yra dviejų egzaminų perlaikymas? Ar galima kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Kur tokiu atveju kreiptis?

Bandyk tartis su dėstytojais, galbūt kuris nors leis perlaikyti kitu metu.

Jei iš pirmo semestro turiu skolą ir per perlaikymą taip pat nepavyko. Ar turiu dar progą rugsėjo menesį tą dalyką perlaikyti nemokamai?

Ne, tokios galimybės nėra, teks kartoti kursą ir sumokėti už dalyko kreditus bei laikyti egzaminą.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu?

Pranešti dekanatui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir sutartu laiku atnešti patvirtinantį dokumentą.

Kada vyksta egzamino perlaikymai?

Perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ar man praneš, kad apeliacija patenkinta arba atmesta?

Taip. Ginčų nagrinėjimo komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo praneš el. paštu apie Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą. Pagal universiteto studijų nuostatus, studentui taikomi sprendimai laikomi negaliojančiais, kol ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia galutinių išvadų.

 

Registruojantis www.lsp.lt ir rodo, kad toks asmuo (su tokiu asmens kodu) jau egzistuoja, arba toks el. paštas jau yra.

Studentai, kurie jau buvo sukūrę prisijungimą puslapyje neturi iš naujo kurtis paskyros. Tai galioja ir magistrantams, bandantiems registruotis iš naujo tęsiant studijas aukštesnėje pakopoje ar studentams, studijavusiems kitoje studijų programoje ar kitoje aukštojoje mokykloje, kurios studentų pažymėjimus administruoja LSS.

Ką daryti, jei pasikeitė asmeniniai duomenys?

Būtina persigaminti dokumentą. Jei keitėsi vardas ar pavardė, papildomai nieko daryti nereikia. LSP duomenų bazėje duomenys atsinaujins automatiškai, kai bus pakeisti gyventojų registre ir duomenis studentų registre atnaujins universitetas (reikia pranešti apie pasikeitimus administracijai). Esminė sąlyga, kad gyventojų registre būtų atnaujinti asmens duomenys, – gyventojas/pilietis turi pasidaryti naują asmens dokumentą su atnaujintais duomenimis (asmens tapatybės kortelę arba pasą).

Rodo būseną „LSP atsiėmimas banke” arba „Reikia pasirašyti LSP išdavimo sutartį banke” nors LSP jau seniai atsiimtas.

Šiuo atveju, reikia kreiptis į savo studentų atstovybės LSP koordinatorių el. paštu lsp@vusa.lt.

Už ką mane gali pašalinti iš universiteto?

a) Jeigu turi daugiau nei 15 kreditų akademines skolas;

b) Dėl nesąžiningumo (nusirašinėjimo, plagiavimo ir pan.);

c) Dėl finansinių įsipareigojimų universitetui nevykdymo;

d) Neužsiregistravus po akademinių atostogų/studijų stabdymo;

e) Jei per vienerius metus tau skirti trys griežti papeikimai.

Kur galima rasti reikalavimus kursiniams ar magistro darbams?

Visą informaciją apie kursinių ir magistro darbų metodinius reikalavimus galite rasti: http://www.tf.vu.lt/studijos/dienines-studijos/studiju-reglamentavimas > TF Tarybos nutarimai > ,,Magistro ir kursinių darbų rengimo tvarka” ir ,,Kursinių ir magistro darbų rengimo metodiniai nurodymai”

Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?

Savo vietą rotacijoje gali sužinoti pažiūrėjęs savo Informacinėje sistemoje https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon → Rotacijų rezultatai.

Kaip rotuojami studentai, grįžę iš Erasmus?

Studentai rotuojami pagal praeito semestro vidurkį.

Kada vyksta studentų finansavimo peržiūrėjimas?

Studento, studijuojančio nuolatinėse bei vientisosiose studijose, finansavimo peržiūrėjimas įvyksta po dviejų studijų metų iki rugsėjo 20 d. (po pavasario semestro), ištęstinių studijų studentams – po pusės savo studijų metų (atitinkamai iki rugsėjo 20 d., jei po pavasario semestro, iki vasario 20 d. po rudens semestro). Įstojusiems nuo 2012 m. finansavimo peržiūrėjimas atliekamas kas metus.

Kiek reikia sumokėti už dalyko kartojimą?

Įmoka už dalyką ar dalyko kartojimą yra lygi 1/60 studijų programos metinės studijų kainos (VU TF vienas kreditas kainuoja 25 EUR) dalį padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus. Įmoka už studijų programos dalykų kartojimą sumokama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo semestro, kuriame dėstomas norimas kartoti dalykas, pradžios.

Per kiek laiko dėstytojas privalo ištaisyti rašto darbus/egzaminus?

Per 5 darbo dienas.

Kokiam laikui galiu pasiimti akademines atostogas?

Dėl rimtų priežasčių, akademinių skolų neturinčiam studentui fakulteto dekanas gali leisti vieneriems metams sustabdyti studijas. Akademines atostogas dėl ligos (iki 2 metų) arba dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros (iki 3 metų) akademines atostogas studentui gali suteikti fakulteto dekanas.

Ar galima kartu gauti socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45% darbingumo lygio bei išmoką neįgaliesiems specialiesiems poreikiams tenkinti (52,13 eur/mėn.)?

Taip, galima.

Noriu apsigyventi bendrabutyje, todėl nusiunčiau bendrabučio, kuriame noriu gyventi, administratoriui rašytinį prašymą, ar jis bus priimtas ir ar gausiu bendrabutį?

Ne, tokios formos prašymas nebus priimtas, nes visa registracija yra atliekama el. būdu adresu www.bustas.vu.lt

Jeigu padariau pažeidimą ir esu pašalintas iš aikštelės ar galiu vėl iš naujo registruotis ir bandyti sugrįžti?

Deja, ne. Pagal nustatytą tvarką, asmuo, kartą pašalintas iš aikštelės, nebegali pretenduoti vėl gauti vietą joje.

Kokiomis aplinkybėmis galiu būti pašalintas iš automobilių stovėjimo aikštelės registro ir nebeįvažiuoti į aikštelę?

Jeigu parkuojate automobilį ant vejos, šaligatvių ar kitose neleistinose vietose. Taip pat jeigu vienu metu į aikštelę bandė patekti kelios Jūsų vardu registruotos transporto priemonės.

Ar galiu užregistruoti kelis savo automobilius?

Taip, kiekvienas asmuo prašyme turi teisę nurodyti kelis automobilius, tačiau yra kontroliuojama, kad vienu metu į aikštelės teritoriją būtų įleistas tik vienas tam pačiam asmeniui priskirtas automobilis.

Kur registruotis norint patekti į automobilių stovėjimo aikštelę?

Registracija vykdoma VU SA TF tinklapyje adresu www.tf.vusa.lt/studentams/aikstele užpildžius nurodytą formą. Registracijos formoje reikia pateikti vardą, pavardę, LSP numerį, automobilio markę, modelį ir valstybinius numerius, kontaktinį telefono numerį, nurodyti laiką, kurio metu norite parkuoti automobilį aikštelėje ir kiek laiko jums reikės galiojančio leidimo (t.y. kiek laiko planuojate studijuoti pagal studijų programą ar kita), pastabas (jei tokiu yra). Prieš pildant registracijos formą būtina susipažinti su automobilių įvažiavimo į Vilniaus universiteto teritoriją, esančią Saulėtekio al. 9, Vilniuje, tvarka ir atidžiai išnagrinėti atmintinę.

Esu pasirašęs laisvojo klausytojo sutartį. Ar galiu gauti LSP?

Deja, ne, kadangi pagal VU nuostatus, laisvasis klausytojas neturi studento statuso.

Kur yra LSP numeris, o kur LSP blanko serija ir numeris?

LSP numeris yra ant pažymėjimo virš studento vardo, LSP blanko serija ir numeris – kitoje LSP pusėje.

Ar galima pažymėjimą pasidaryti vėliau?

Pažymėjimą pasidaryti ar prasitęsti galima bet kada. Tereikia prisiminti, kad be pažymėjimo negalima naudotis bibliotekomis, kitu inventoriumi, laikyti egzaminų. Taip pat nebus galimybės pasinaudoti LSP teikiamomis nuolaidomis.

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar įmanoma būtų kaip nors peržiūrėti savo darbą?

Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia susitarti su dėstytoju. Darbai katedroje saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu norėsi rašyti apeliaciją, rekomenduotina savo darbą pamatyti.

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro sesiją susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį?

Egzaminų laikymo laikotarpis gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Taigi pavasario semestro egzaminą reiktų laikyti rugsėjo mėnesį. Egzaminų laikymo tvarkaraštis yra sudaromas dėstytojo ir studentų susitarimu.

Kur bus paskelbta, kada vyksta egzaminai, atidėti dėl ligos?

Dėl ligos atidėtų egzaminų laikymas vyksta dėstytojo ir studento bendrai sutartu laiku. Kai kuriais atvejais, dekanatas nustato perlaikymų datas, todėl reikia sekti informaciją fakulteto puslapyje.

Ar galima kartu gauti vienkartinę socialinę stipendiją bei socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45% darbingumo lygio?

Taip, galima.

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir vienkartinę tikslinę stipendijas?

Taip, galima.

Ar galima kartu gauti skatinamąją ir vienkartinę socialinę stipendijas?

Taip, galima.

Išvažiuosiu kitą semestrą pagal Erasmus mainų programą. Jeigu dabar gerai pabaigsiu semestrą, ar galėsiu būdamas užsienyje gauti stipendiją?

Taip, išvažiavusieji pagal mainų programas gali gauti skatinamąją stipendiją.

Ar grįžę studentai iš akademinių atostogų gauna stipendiją, jei pagal rotaciją jiems ji priklauso?

Gauna, bet tik tuo atveju, jei ankščiau (prieš akademines) to semestro metu stipendijos nėra gavęs (t. y., išvis nesimokė to semestro, išėjo į akademines prieš jam prasidedant, arba mokėsi, bet dėl kažkokių priežaščių stipendijos negavo). Jeigu prieš išeinant akademinių atostogų studentas gavo skatinamąją stipendiją, ir jam išėjus mokėjo už visą semestrą, grįžus antrąkart jam jau nebemokės.

Baigiau semestrą šį pavasarį gerais balais, prieš tai gavau stipendiją, o dabar už rugpjūtį negavau… Esu 3 vietoje, ar gausiu stipendiją?

Iki rugpjūčio mėnesio stipendiją gavai už rudens semestro pasiekimus, stipendiją už rugpjūtį gausi rugsėjo mėnesį, jeigu Tau ji priklauso už pavasario semestrą.

Įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą. Ar galėsiu gauti skatinamąją stipendiją?

Deja, ne.

Aš turiu akademinę skolą. Ar yra tikimybė man gauti skatinamąją stipendiją?

Skatinamoji stipendija skiriama pagal geriausiųjų eilę. Jos priekyje yra gerai besimokantys studentai, kurie neturi nė vienos akademinės skolos. Į galą krenta studentai su akademinėmis skolomis. Todėl tikimybė gauti skatinamąją stipendiją yra labai maža.

Įstojau į valstybės nefinansuojamą vietą, tačiau šiuo metu dėl finansų trūkumo negaliu sumokėti visos kainos. Ką daryti?

Kreipkis į savo fakulteto dekanatą (studijų skyrių) su prašymu atidėti mokėjimą. Tada susimokėti turėsi iki gruodžio 1 d. (rudens semestre) arba gegužės 1 d. (pavasario semestre). Taip pat gali prašyti susimokėti dalimis, tik šiuo atveju per pirmąjį semestro mėnesį turi sumokėti 30% semestro kainos. Likusias dvi dalis turi sumokėti iki gruodžio 1 d. / gegužės 1 d.

Anksčiau studijavau, bet mečiau ir iš naujo įstojau (į valstybės nefinansuojamą vietą). Ar man gali užskaityti kai kuriuos jau atsiskaitytus dalykus? Jei taip, ar tada reikia už juos mokėti?

Jau atsiskaitytus dalykus užskaityti gali, dėl to reikia kreiptis į dekanatą (studijų skyrių). Studijų kaina bus proporcingai mažesnė. Jeigu jau susimokėjai pilną kainą, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) dėl dalies pinigų grąžinimo.

Esu pasirašęs laisvojo klausytojo sutartį. Ar galiu gauti LSP?

Ne, nes pagal VU nuostatus, laisvasis klausytojas neturi studento statuso.

Kur yra LSP numeris, o kur LSP blanko serija ir numeris?

LSP numeris yra ant pažymėjimo virš studento vardo, LSP blanko serija ir numeris yra kitoje LSP pusėje.

LSP sistemoje rodoma senų studijų informacija (pvz. LSP numeris).

Kreiptis į savo fakulteto studentų atstovybės LSP koordinatorių dėl duomenų apie studijas atnaujinimo/įkėlimo.

Ar galima pažymėjimą pasidaryti vėliau?

Pažymėjimą gali pasidaryti ar jį prasitęsti galima bet kada. Tereikia prisiminti, kad be pažymėjimo negalima naudotis bibliotekomis, kitu inventoriumi bei laikyti egzaminų. Taip pat nebus galimybės pasinaudoti LSP teikiamomis nuolaidomis.

Rodo būseną „LSP atsiėmimas banke” arba „Reikia pasirašyti LSP išdavimo sutartį banke” nors LSP jau seniai atsiimtas.

Šiuo atveju, reikia kreiptis į savo studentų atstovybės LSP koordinatorių el. paštu lsp@tfsa.lt.

Registruojantis lsp.lt ir rodo, kad toks asmuo (su tokiu asmens kodu) jau egzistuoja, arba toks el. paštas jau yra.

Studentai, kurie jau buvo sukūrę lsp.lt puslapyje neturi iš naujo kurtis paskyros šiame puslapyje. Čia tas atvejis ir yra, kada magistrantai bando registruotis iš naujo. Tas pats taikytina ir tuo atveju, jei studentas studijavo kitoje aukštojoje mokykloje, kurios studentų pažymėjimus administruoja LSS.

LSP buvo pamestas/pavogtas, tačiau netrukus atsirado.

Reikia kreiptis į savo fakulteto studentų atstovybės LSP koordinatorių, kad būtų atšauktas LSP praradimas.

Ar galima kartu gauti socialinę stipendiją dėl lygaus arba mažesnio kaip 45% darbingumo lygio bei išmoką neįgaliesiems specialiesiems poreikiams tenkinti (180 Lt/mėn.)?

Taip, galima.

Neseniai sužinojau apie vienkartinę socialinę (arba tikslinę) stipendiją. Surinkau reikalingus dokumentus, užpildžiau anketą. Tik nežinau kam tuos dokumentus bei prašymą reikia atiduoti.

Vienkartinės socialinės (arba tikslinės) stipendijos prašymą su dokumentais reikia nešti į savo fakulteto Studentų atstovybės padalinį fakultete arba Centrinį biurą (Universiteto g. 3, Observatorijos kiemelis).

Kur ir kada galima bus sužinoti, ar gavau socialinę stipendiją?

Apie paskirtą socialinę stipendiją gali sužinoti prisijungęs prie savo paraiškos per www.vsf.lt arba būsi informuotas elektroniniu laišku Valstybinio studijų fondo. Apie paskirtą vienkartinę socialinę stipendiją gali sužinoti prisijungęs prie savo informacinės sistemos.

Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?

Jei neparašai kursinio darbo, gauni skolą ir kitais metais ją turi išsilaikyti.

Ar įmanoma apsiginti kursinį darbą rudenį, t.y. per perlaikymus, jei dabar neparašiau?

Taip, galėsi apsiginti per perlaikymus, tik reikia susitarti su katedra, ar tavo darbas atitinka reikalavimus ir kada tiksliai bus gynimas, kad nepraleistum termino.

Kas bus, jei nerasiu vietos praktikai?

Jeigu nesusirasi pats, vietą praktikai tau padės surasti Universitetas. Jeigu reikia pagalbos ieškant, gali nueiti į dekanatą (studijų skyrių).

Grįžus po akademinių atostogų, nesu pasirinkęs nei vieno pasirenkamojo dalyko. Ar reikia pasirinkti tą dalyką, kurį buvau pasirinkęs prieš metus ir kurį išsilaikiau, ar daryti nieko nereikia?

Nieko nereikia rinktis, tik nueik į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, ką mokeisi, kad tau užskaitytų.

Kur galima pasirinkti pasirenkamąjį dalyką?

Eini į https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon, pasirinki PD registracija ir turi būti pasirinkimai. Jeigu nėra, eik į dekanatą (studijų skyrių) ir pasakyk, kad nėra, galbūt įsivėlusi klaida.

Turėsiu surinkti 3 kreditus, tačiau noriu lankyti 2 kreditų dalyką. Tai man dabar teks pasirinkti 2 dalykus po 2 kreditus?

Teks pasirinkti du dalykus po 2 kreditus, arba trūkstamą kreditą užpildyti vėlesniame semestre. Jokiu būdu negali būti nė vienu kreditu mažiau, negu nurodytas minimalus kreditų skaičius studijuojamoje studijų programoje.

Buvau pasirinkęs laisvųjų dalykų už 6 kreditus, nors reikėjo tik 3. O dabar duomenų bazėje vėl prašoma išsirinkt už 3 kreditus, tai jeigu nesirinksiu bus įrašyta skola, ar tie 3 papildomi kreditai bus įskaityti kitam semestrui?

Reikia nueiti į dekanatą (studentų skyrių) ir pasakyti, kad tau perkeltų turimus kreditus į kitą semestrą, tada jie ir bus įskaityti.

Kur turėčiau kreiptis, jeigu nespėjau pasirinkt pasirenkamojo dalyko laiku?

Būtinai reikia kreiptis į fakulteto adminsitraciją. Nepasirinkus dalyko, studentas turi skolą.

Noriu bendrabučio kambario kitame bendrabutyje. Ar galiu pasikeisti?

Taip, gali. Reikia užsiregistruoti per www.bustas.vu.lt elektroniniu būdu, pasirinkti, kuriame bendrabutyje kokio kambario nori ir laukti savo eilės.

Noriu apsigyventi viename bendrabučio kambaryje kartu su draugu. Ar tai įmanoma? Jei taip, ką daryti?

Taip, tikrai įmanoma. Reikia kreiptis į savo bendrabučio administratorių.

Kada ir kur galima pasirašyti paskolų sutartis?

Kiekvienais metais datos keičiasi. Per 13 darbo dienų nuo prašymų–anketų teikimo termino pabaigos Valstybinis studijų fondas pateikia studentų, kuriems siūloma sudaryti sutartis, sąrašus. Per 20 darbo dienų nuo sąrašų paskelbimo studentai turi atvykti į pasirinktą banką ir pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį. Valstybės paskolų (150,60 EUR studijų įmokai sumokėti, įstojusiems iki 2009 m.) sutarčių pasirašymo grafikas pateikiamas sąrašų paskelbimo dieną, o sutarčių pasirašyti reikia atvykti į Valstybinį studijų fondą (Goštauto g. 21-407, Vilnius).

Kur bus galima sužinoti, ar gavau paskolą?

Apie tai gali sužinoti prisijungęs prie savo prašymo-anketos www.vsf.lt puslapyje.

Kodėl ne visiems skirtos paskolos?

Paskolas Valstybinis studijų fondas skiria priklausomai nuo pajamų, tenkančių vienam šeimos nariui. Taip pat atsižvelgia į tai, ar studentas turi abu tėvus, ar yra našlaitis, ar šeima daugiavaikė ir panašiai. Tiesiog tų, kam paskolos nebuvo skirtos, pajamos matyt buvo ne tokios ir mažos.

Ar įmanoma kaip nors per metus gauti daugiau nei vieną paskolą?

Galima, jei prašai skirtingų rūšių paskolų (pvz.: išvažiuoji, todėl prašai studijoms užsienyje ir taip pat prašai paskolos gyvenimo išlaidoms). Svarbu tik tai, kad paskolų suma neviršytų 385 BSI (14630 EUR).

Jeigu atitinku vieną iš kriterijų, mano labai bloga finansinė padėtis ir gaunu skatinamąją stipendiją, ar galiu gauti taip pat ir socialinę stipendiją?

Taip, gali.

Ar studentas, esantis akademinėse atostogose turi teisę į socialinę stipendiją ar vienkartinę socialinę stipendiją?

Socialinės stipendijos akademinėse atostogose esantis studentas gauti negali. Vienkartinę socialinę stipendiją – gali. Jos gali prašyti staiga pablogėjus finansinei padėčiai, nutikus kokiai nelaimei.

Prašiau vienkartinės socialinės stipendijos. Ką rašys mano informacinėje sistemoje, jeigu ji man bus paskirta/nepaskirta?

Jeigu informacinėje sistemoje prie skyrelio „Socialinės išmokos“ atsirado užrašas vyksta XXX EUR, reiškia, jog studentui buvo skirta XXX dydžio socialinė vienkartinė stipendija. Jeigu lieka užrašas „užregistruota“, reiškia, jog vienkartinė socialinė stipendija studentui neskirta.

Prisiregistravus/prisijungus prie lsp.lt tinklapio, rodo, kad aukštoji mokyklą dar nėra pateikusi informacijos apie mano studijas.

Jei buvo užsiregistruota neseniai, reikia palaukti porą dienų. Po to situacijai nepasikeitus būtina apie tai informuoti savo fakulteto studentų atstovybės LSP koordinatorių.

Neradai dominančios informacijos?

Parašyk mums! Su malonumu Tau padėsime.

Susisiek!

Susisiek su mumis! Pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Tavo užklausą.