2017 rugpjūčio 18(8 5) 236 6289info@tf.vusa.ltVU SA TF – ir tu nebe vienas!

VU TF Ginčų nagrinėjimo komisija

 • Aleksandra Buzmakova
  Aleksandra BuzmakovaStudentų atstovė VU TF Ginčų nagrinėjimo komisijoje

  buzmakovaa@gmail.com; +370 606 16 083

  • Vildė Valdemaraitė
   Vildė ValdemaraitėStudentų atstovė VU TF Ginčų nagrinėjimo komisijoje

   valdemaraite@gmail.com; +370 641 42 533

   • Syveryn Bacevič
    Syveryn BacevičStudentų atstovas VU TF Ginčų nagrinėjimo komisijoje

    syveryn.bacevic@tf.stud.vu.lt; +370 640 26 902

    • Sprendžia ginčus, kilusius tarp Administracijos ir studentų. Į ją gali kreiptis studentai, nesutinkantys su fakulteto apeliacinės komisijos sprendimu arba su Dekano ar jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą;
    • Nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo ir pažymys pakeistas. Gavusi skundą, komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota, ir tik tuomet ją svarsto. Jeigu komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas anuliuojamas ir studentas jį laiko antrą kartą. Išnagrinėjus apeliaciją, studento įvertinimas negali būti sumažintas jokiais atvejais.
    Susisiek!

    Susisiek su mumis! Pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Tavo užklausą.